El 19 d’Abril de 2017 es va presentar un paquet de mesures per fomentar l’Acolliment familiar. A continuació un resum publicat pel ICAA (ver figura promocional abaix) i l’enllaç al Diari oficial de la Generalitat del 20/4/2017 on es publica l’acord de Govern – ACORD GOV/52/2017 –  amb  l’informació detallada:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=783836&language=ca_ES

Més informació en la Página web del ICAA

 

M