Altres associacions

 

Catalanes:

  • AFABAR – web de l’Associació de Families Acollidores de Barcelona
  • AFAG – web de l’Associació de Famílies Acollidores de Girona
  • AFATAR – web de l’Associació de Famílies Acollidores de Tarragona
  • ACÓGEME – web de l’Associació Acógeme per la difusió de l’acolliment
  • AFACLleida – Portal del Acolliment Familiar  impulsat per l’Associació de Families Acollidores de la Provincia de Lleida i Terres del Ponent

d’altres Comnunitats Autònomes:

 • ADAMCAM – Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid
 • ADAFA – Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón 
 • ACARONAR – Oficina Virtual del Acogimiento de la Comunidad Valenciana
 • AFAAR – Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja
 • APRONI – Ayuda y protección al niño
 • EUSKARRI – Bizkaiko Harrera Elkartea – Asociación de acogedores de Bizkaia
 • BEROA – Gipuzkoako Harrera Familien Elkarteak
 • BESARKA – Asociación pro Acogimiento de Menores de Vitoria-Gazteiz
 • APAFAC Asociación de Padres Acogedores en Familia Ajena de Cuenca
 • AFASEGO – Asociación de Familias de Acogida de Segovia
 • AVAF – Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad de Valencia
 • ACÓGELES – Asociación Andaluza de Acogimiento de Menores en Familia Ajena.

D’àmbit estatal

 • ASEAF – web de la Asociación Española de Acogimiento Familiar (agrupa Associacions de diferents comunitats autònomes).

D’altres països: