L’ACOLLIMENT FAMILIAR

En els següents apartats trobareu diverses informacions relatives a l’acolliment familiar. Per major informació podeu consultar la guia sobre l’acolliment familiar [1]

 

Fonts consultades:

[1]  Domenech Bresca, Ana. Guia sobre l’acolliment familiar. I. Prats Martínez, Dolors II. Guasch Esteller, M. Teresa. III. Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció . IV. Títol 1. Acolliment familiar – Catalunya – Guies 2. Famílies d’acollida – Catalunya – Guies 364.65.058.866(467.1)(036)