AFACLleida, Associació de Famílies Acollidores de Lleida, és una associació sense ànim de lucre integrada per persones i famílies amb menors en acolliment familiar, tant en família aliena, extensa, com en família  col·laboradora. En els dos primers casos (aliena i extensa) els acollidors tenen la guarda d’infants tutelats per la Generalitat. En el cas de les famílies col·laboradores, la guarda la té el director/ra del CRAE (Centre) on el menor resideix habitualment.

Un dels objectius més importants de l’associació és la difusió de l’acolliment de tal manera que cada vegada hi hagi menys infants  a centres residencials  i puguin trobar famílies disposades a tractar-los com a un fill més, i proporcionar-los models positius en la que amb tota seguretat és l’etapa més important de la seva vida. Cal tenir present la situació d’aquests infants tutelats que es troben en situació de desemparament per una història prèvia d’abandonament, maltractaments o altres situacions traumàtiques que han requerit la intervenció de l’administració. La dedicació i disponibilitat per a acollir aquests infants amb la seva història i situació és  gran i molt superior a la que requeriria qualsevol infant.

L’ oportunitat d’un infant tutelat de viure en un entorn familiar estable, com l’acolliment familiar, suposa una millora evident en la seva evolució emocional que repercuteix positivament en el seu desenvolupament físic i psíquic, i de retruc en la seva normalització dins de la societat.

AFACLleida, com a Associació de Famílies Acollidores de Lleida, forma part de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya (CAFAC), que agrupa les associacions existents: Associació de Famílies d’Acolliment de Tarragona (AFATAR), Associació de Famílies Acollidores de Girona (AFAG), Associació de Famílies Acollidores de Barcelona (AFABAR) i AFACLleida, amb la intenció d’unir i coordinar les seves activitats i objectius.

Per tal de comentar els diferents aspectes de la gestió de l’acolliment familiar, ja fa temps que anem tenint regularment contactes amb lCAA (Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció) i la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència).

Els objectius principals d’AFACLleida són, doncs:

  • Esdevenir interlocutor, agent social i actor crític.
  • Emprendre accions en defensa dels menors acollits i acollibles i de les famílies i persones acollidores.
  • Donar-nos suport mutu entre els associats i acompanyar a aquelles persones que estan acollint, volen acollir, o ja han acollit
  • Dotar un fons documental a través del portal web sobre informació relativa als acolliments
  • Emprendre activitats formatives (presencials i via portal web ) per a la formació integral del acollidors i menors  acollits

I això és fa:

  • Mantenint diàleg amb els organismes i entitats promotores i responsables de l’acolliment
  • Actuant i assessorant davant situacions problemàtiques
  • Establint vincles amb associacions de naturalesa anàloga
  • Col·laborant en la difusió i promoció de l’acolliment familiar mitjançant xerrades, seminaris, mitjans i portal web.

Per dur a terme tots aquest objectius, AFACLleida està desenvolupant progressivament el següents mecanismes: Què fem