El 19 d’Abril de 2017 es va presentar un paquet de mesures per fomentar l’Acolliment familiar. A continuació un resum publicat pel ICAA (ver figura promocional abaix) i l’enllaç al Diari oficial de la Generalitat del 20/4 on es publica l’acord de Govern – ACORD GOV/52/2017 –  amb  l’incormació detallada:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=783836&language=ca_ES

 

Article de Judit Domènech molt aclaridor de la realitat del dia a dia del acolliment familir. Veure article complert al enllaç: https://www.racocatala.cat/noticia/41342/acollir-no-es-adoptaruna-mesura-de-proteccio-a-la-infancia-encara-molt-desconeguda